Nom

Expedient d'aprovació de l'ordenança municipal reguladors dels sorolls i vibracions i  Mapa de capacitat acústica de Palafrugell

Estat

Publicat.

Pendent introduir esmenes puntuals al document i disposar noves publicacions a BOPG i DOGC.

 

Aprovació Inicial

Ple de 29/11/2011

icono pdf

Informació Pública

Del 13/12/2011 al 12/01/2012 (DOGC núm. 6022 de 12/12/2011)

Del 14/12/2011 al 13/01/2012 (BOPG núm. 236 de 13/12/2011)

Aprovació Definitiva

Ple de 31/01/2012.

(Document pendent de correccions puntuals)

Publicació

BOPG núm. 32, de 15.02.2012

DOGC núm. 6074, de 24.02.2012.