Nom

Recepció de les obres d'urbanització del sector PA-1.16, carrers Torres Jonama, Nou i Girona.

Estat

Aprovat definitivament .

Aprovació Inicial

-

Informació Pública

-

Aprovació Definitiva

Acord aprovació recepció pres pel Ple Municipal de 23/12/2013

Publicació