Nom

Projecte de modificació del traçat d'un tram de canonada d'abastament d'aigua potable als nuclis de Calella i Llafranc, fase 1 + fase 2

Estat

Aprovat inicialment - en informació pública fins el 17/09/2015

icono pdf

Aprovació Inicial

30/07/2015 (JGL)

Informació Pública

del 12/08/2015 al 17/09/2015 (BOPG núm. 154, d'11 d'agost de 2015)

Aprovació Definitiva

Publicació