Nom

E05-2015 Projecte d'urbanització del carrer Carrilet, a Palafrugell

Estat

aprovat inicialment - en informació pública fins el 24/05/2016

icono pdf

Aprovació Inicial

07/04/2016 (JGL)

Informació Pública

del  19/04/2016 al 24/05/2016 (BOPG núm. 73)

Aprovació Definitiva

01/12/2016 (JGL)

Publicació

BOP núm. 248 (30 de desembre de 2016)