Nom

Projecte d'ampliació del pavelló d'hoquei, a Palafrugell (fase 1 i fase 2)

T19-19/2016

Estat

Aprovat definitivament.

icono pdf

Aprovació Inicial

18/05/2017 (JGL )

Informació Pública

del 24/05/2017 al 14/06/2017 (BOP núm. 98)

Aprovació Definitiva

15/06/2017 (JGL)

Publicació

núm. 119 (22 de juny de 2017)