Nom

Projecte constructiu de les obres de millora ambiental i de capacitat hidràulica de la riera Vila-seca al seu pas pel T.M de Palafrugell

Estat

Publicat

icono pdf

Aprovació Inicial

09/04/2010 (JGL) BOPG núm. 77 (23 d'abril de 2010)

Informació Pública

24/04/2010 al 29/05/2010

Aprovació Definitiva

27/09/2012

Publicació

Núm. 196 10 d'octubre de 2012