Nom

Projecte de reforma de Can Genís, a Palafrugell

T20-E02/2017

Estat

Aprovat definitivament.

Description: icono pdf

Aprovació Inicial

15/06/2017 (JGL)

Informació Pública

del 30/06/2017 al 11/08/2017 (BOP núm. 124, de 29 de juny de 2017)

Aprovació Definitiva

07/09/2017 (JGL)

Publicació