Nom

Projecte executiu per a la rehabilitació de Cal Ganxó en el conjunt de la nova seu del Museu del Suro de Palafrugell - fase 6

Estat

Publicat

icono pdf.JPG

Aprovació Inicial

16/04/2010 (JGL) BOPG núm. 82 (30 d'abril de 2010)

Informació Pública

03/05/2010 al 07/06/2010

Aprovació Definitiva

19/11/2010 (JGL)

Publicació

BOPG núm. 230 (1 de desembre de 2010)

(Hi ha un annex que modifica el pressupost, aprovat per JGL de 25 de març de 2011)