Nom

Projecte d'urbanització del Polígon d'actuació PAU 1.18 (Torroella - Mestre Sagrera), a Palafrugell

T30-09/2017

Estat

Aprovat inicialment.

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: icono pdf

Aprovació Inicial

Ple de 29/05/2018. En informació pública fins el 31/07/2018

Informació Pública

del 19/06/2018 al 31/07/2018 (BOP núm. 117 de 18/06/2018)

Aprovació Definitiva

 

Publicació