Nom

Projecte formació de pista bici entre Palafrugell i Llafranc

T34-E11/2017

Estat

Aprovat definitivament BOP num 214 de 6/11/2020

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: icono pdf

Aprovació Inicial

Junta de Govern Local 05/12/2018

Informació Pública

del 14/12/2018 al 31/01/2019 (BOP núm. 238 de 13/12/2018)

Aprovació Definitiva

Junta de Govern Local 22/10/2020

Publicació

núm. 214 (6 de novembre de 2020)