Nom

Projecte de condicionament d'una finca municipal com a aparcament (fase 1) i àrea d'esbarjo de gossos (AEG) (fase 2), al carrer de Pals de Palafrugell

T35-04/2014

Estat

Aprovat definitivament.

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: icono pdf

Aprovació Inicial

Junta de Govern Local 20/02/2019

Informació Pública

del 08/03/2019 al 18/04/2019 (BOP núm. 47 de 07/03/2019)

Aprovació Definitiva

02/05/2019 (JGL)

Publicació

núm. 98 (22 de maig de 2019)