Nom

Text refós del projecte executiu per a la rehabilitació de la fàbrica modernista de Can Màrio com a nova seu del Museu del Suro de Palafrugell, fase 5

Estat

Publicat BOPG núm. 30 (14 de febrer de 2010)

icono pdf.JPG

Aprovació Inicial

-

Informació Pública

-

Aprovació Definitiva

27/01/2011 (Ple)

Publicació

BOPG núm. 30 (14 de febrer de 2010)