Nom

Projecte museogràfic del Museu del Suro, fase 1

T42-E04/2019

Estat

Aprovat definitivament

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: icono pdf

Aprovació Inicial

Junta de Govern Local 29/08/2019

Informació Pública

del 05/09/2019 al 17/09/2019 (BOP núm. 170 de 04/09/2019)

Aprovació Definitiva

Junta de Govern Local 31/10/2019

Publicació

núm. 216 (12 de novembre de 2019)