Nom

Projecte per a la substitució d'un tram de xarxa d'aigua potable en alta i nou enllumenat públic del carrer Ciceró a Llafranc

T43-30/2019

Estat

Aprovat definitivament. Publicat al BOP 226

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: icono pdf

Aprovació Inicial

Junta de Govern Local 03/10/2019

Informació Pública

del 09/10/2019 al 20/11/2019 (BOP núm. 193 de 08/10/2019)

Aprovació Definitiva

Junta de Govern Local 27/12/2019

Publicació

núm. 226 (16 de gener de 2020)