Nom

Projecte constructiu d'infraestructures hidràuliques a la Riera de Ca l'Abellí, de Palafrugell (exp. E10-2012)

Estat

PUBLICAT

icono pdf

Aprovació Inicial

26/03/2013 (JGL) BOPG núm. 67 (8 d'abril de 2013)

Informació Pública

09/04/2013 al 14/05/2013

Aprovació Definitiva

16/07/2013 (JGL)

Publicació

núm. 170 (4 de setembre de 2013)