Nom

Projecte de rehabilitació de l'afermat i del drecatge de l'autovia de Palafrugell, promogut per la Diputació de Girona.

Estat

Formulades alˇlegacions puntuals a projecte i notificades a Diputació

Publicació

 

Recepció obres urbanització