Nom

Projecte d'urbanització del Polígon d'actuació PA-1.5 "Accés a Palafrugell"

 

Estat

BOPG  núm. 229, de 30/11/2009.

Presentats exemplars refosos. Aportades garanties 12% a Tresoreria (33.424,33 euros), en data 02.11.2009.

icono pdf

documentació

Aprovació Inicial

29/04/2009

Informació Pública

del 30/05/2009 al 29/06/2009

Aprovació Definitiva

Ple de 30/09/2009

Acord

Acord de la Junta de Govern Local de 16 d'abril de 2010, acceptant la petició de substitució de la garantia aportada en metàl·lic, per un aval del mateix import

Publicació

BOPG  núm. 229, de 30/11/2009

Inici obres urbanització

 

Recepció obres urbanització