Nom

Projecte d'urbanització del Pla de millora urbana de l'àmbit discontinu PMU-4.8 A/B, carrer Chopitea - Av. Antoni J. Rovira

Estat

Publicat edicte a BOPG núm.  31, de 16/02/2010

icono pdf.JPG

Aprovació Inicial

30/09/2009

Informació Pública

del 16/10/2009 al 16/11/2009

Aprovació definitiva

Ple del 27/01/2010

Publicació

BOPG núm.  31, de 16/02/2010

Recepció obres urbanització