Nom

Recepció de les obres d'urbanització Ua 1.5 Els Forns - carrers Greco i Mariŕ Fortuny. Devolució aval dipositat

Estat

Per acord del Ple Municipal de 25/02/2010, acordada recepció obres urbanització, mantenint aval dipositat.Per acord del Ple Municipal de 29/04/2010, acordada la devolució de l'aval dipositat a la Tresoreria Municipal, en data 09/09/2002, per import de 30.000.- euros. Efectuada devolució aval en data 17/05/2010. ARXIVAT A CAN ROSES, JUNT AMB PROJECTE URB. UNITAT ACTUACIÓ Ua 1 P.E.R.I. Ua 1.5 ELS FORNS, EN DATA 27/05/2010

Aprovació definitiva

29/04/2010

Publicació

 

Recepció obres urbanització