Nom

Recepció de les obres d'urbanització del sector SUD-1.11 La Fanga,

Estat

Acordada la recepción pel Ple de 29/04/2011.

Nou acord de recepció de les obres d'urbanització, pres pel Ple Municipal de 28/04/2011, a requeriment del Registre d'Entitats Urbanístiques Colˇlaboradores.

Aprovació Definitiva

Ple del 29/04/2010.

Nou acord Ple 28/04/2011

Publicació