Nom

Projecte urbanització sector Pa 1.7 “Gregal”

Estat

Recepció de les obres d'urbanització del polígon I, fases 1 i 2, i del polígon II del sector Pa 1.7 Grup Gregal. Acord devolució 2 avals del Polígon I, i mantenir aval del Polígon II, per import de 14.156,90 euros, fins a finals de maig de 2011

Aprovació Definitiva

Ple de 27/05/2010

Publicació

BOPG núm. 60, de 27/03/2009

Inici obres urbanització

 

Recepció obres urbanització