Nom

Projecte d'urbanització del polígon d'actuació discontinu PA-1.2 a/b, carrer Flaçà-La Punxa i Turó del Bruguerol

 

U23

Estat

Publicat BOPG.

pdf

Documentació

Aprovació Inicial

Ple 27/01/2011

Informació Pública

De l’11/02/2011 al 10/03/2011

Aprovació Definitiva

Ple de 28/04/2011

Ple de 27/03/2012, nou acord acceptant proposta de fraccionament aportació garanties 12% obres urbanització

Publicació

Publicat acord aprovació definitiva a BOPG núm. 80, de 25/04/2012.

Inici obres urbanització

 

Recepció obres urbanització