Nom

Recepció definitiva de les obres d'urbanització del sector Pa 4.3, Prat Xirlo III

Estat

Acordada recepció definitiva obres urbanització sector Pa 4.3 Prat Xirlo III i devolució aval de 176.175,65 euros

Aprovació Definitiva

Junta de Govern Local de 27/10/2011, acordant recepció definitiva obres

Publicació