Nom

Projecte d'urbanització del polígon d'actuació PA-3.2, carrer Mèxic

Estat

Aprovat inicialment. En informacio pública fins l'1 de febrer de 2012.

Aprovació Inicial

Ple de 20/12/2011

icono pdf

Informació Pública

del 2 de gener a l'1 de febrer de 2012 (BOPG núm. 249, de 31.12.2011)

Aprovació Definitiva

 

Publicació

 

Inici obres urbanització

 

Recepció obres urbanització