Nom

Recepció definitiva de les obres d'urbanització del sector Pa 1.20, Pineda Gčlia

 

Estat

Aprovat definitivament

Aprovació Definitiva

Acord de la Junta de Govern Local de 19/04/2012, ratificat pel Ple de 24/04/2012

Publicació