Nom

Recepció parcial de les obres d'urbanització del sector Pa 1.13, Piverd Sud

 

Estat

Aprovat definitivament

Aprovació Definitiva

Ple de 29/05/2012

Publicació