Nom

Recepció parcial de les obres d'urbanització del sector SUD 1.12, Brugueres 2. (E07/2008)      (U9, U31, U33)

Estat

Acordada recepció parcial de les obres d'urbanització sector SUD 1.12, Brugueres 2, a Palafrugell.

Aprovació Definitiva

Junta de Govern Local de 18/11/2014.

Publicació