Nom

Projecte urbanització i estudi bàsic de seguretat i salut del polígon d'actuació urbanística PAU a3.10, carrer Prudenci Bertrana.

 

Estat

Aprovat definitivament. Publicat acord aprovació definitiva a BOPG.

icono pdf

Aprovació Inicial

Ple de 28/07/2015

Informació Pública

del 8 d'agost al 7 d'octubre de 2015 (BOPG núm. 152, de 07/08/2015)

Aprovació Definitiva

Ple de 27/10/2015

Publicació

Publicat acord aprovació definitiva a BOPG núm. 217, d'11/11/2015.

Inici obres urbanització

 

Recepció obres urbanització