Nom

Projecte d'urbanització del polígon d'actuació urbanística PAU a2,6, carrers Tordera - El Salvador.

Estat

Aprovat definitivament. Publicat acord aprovació definitiva a BOPG núm. 238, d'11 de desembre de 2015. Aportada garantia 12%, en data 4 de desembre de 2015.

icono pdf

Aprovació Inicial

Ple de 29/09/2015

Informació Pública

del 14 d'octubre al 13 de novembre de 2015 (BOPG núm. 197, de 13/10/2015)

Aprovació Definitiva

Ple de 24/11/2015

Publicació

Publicat acord aprovació definitiva a BOPG núm. 238, d'11/12/2015.

Inici obres urbanització

 

Recepció obres urbanització