Nom

Modificació del Projecte d'urbanització del PMU 4.8 a/b, carrer Chopitea - avinguda Antoni J.Rovira.

Estat

Aprovat definitivament. Publicat acord a BOPG núm. 71, de 14/04/2016.

icono pdf

Aprovació Inicial

Ple de 24/11/2015

Informació Pública

del 12 de desembre de 2015 a l'11 de gener de 2016 (BOPG núm. 238, d'11 /12/2015)

Aprovació Definitiva

Ple de 29/03/2016

Publicació

Publicat acord aprovació definitiva a BOPG núm. 71, de 14/04/2016.

Inici obres urbanització

 

Recepció obres urbanització