Nom

Projecte d'urbanització del sector SUD 1.2, Els Forns, promogut per Pal Beach Gestió, SA.

U39

Estat

Aprovat definitivament. Pendent aportar garanties a Tresoreria Municipal. Posteriorment, disposar publicació edicte a BOPG.

icono pdf

Aprovació Inicial

Ple de 25/10/2016

Informació Pública

del 16/11/2016 al 15/12/2016 (BOPG 218/2016)

Aprovació Definitiva

Ple de 28/03/2017

Publicació

Inici obres urbanització

 

Recepció obres urbanització