Nom

Projecte d'urbanització del polígon d'actuació urbanística PAU b4.10 Jardí Botànic - Miranda.

U42

Estat

Aprovat definitivament.  Aportades garanties 12% en data 05/08/2017. Publicat edicte acord aprovació definitiva a BOPG núm. 36 de 20/02/2018. Obres d'urbanització recepcionades per acord del Ple Municipal de 27/08/2019.

Description: icono pdf

Aprovació Inicial

Ple de 28/02/2017

Informació Pública

del  20 de març al 19 d'abril de 2017 (BOPG núm. 54, de 17/03/2017)

Aprovació Definitiva

Ple de 27/06/2017

Publicació

BOPG núm. 36, de 20/02/2018

Inici obres urbanització

 

Recepció obres urbanització

Aprovada recepció obres urbanització PAU b4.10 Jardí Botànic - Miranda. Supeditat retorn aval a donar compliment observacions detallades a punt Segon de l'acord.