Nom

Recepció parcial de les obres d'urbanització del sector SUD 1.2 Els Forns.

U45

Estat

provada recepció parcial resta obres urbanització, i devolució dels dos avals dipositats. Acord de Ple de 26 de març de 2019.

Aprovació Inicial

Informació Pública

Aprovació Definitiva

Aprovada recepció parcial pel Ple de 26/06/2018. Acord recepció parcial resta obres urbanització, Ple de 26/03/2018.

Publicació

Inici obres urbanització

 

Recepció obres urbanització

Ple de 26/03/2018