Nom

Recepció parcial de les obres d'urbanització del sector SUD 1.2 Els Forns.

U45

Estat

Aprovada recepció parcial obres urbanització.

Aprovació Inicial

Informació Pública

Aprovació Definitiva

Aprovada recepció parcial pel Ple de 26/06/2018

Publicació

Inici obres urbanització

 

Recepció obres urbanització