Nom

Projecte d'obres de vialitat al sector SUD 1.1 Piverd Est, al terme municipal de Palafrugell i al barri de Sant Josep d'Esclanyà, al terme municipal de Begur.

U46

Estat

Aprovat definitivament. Notificat a Ajunt. Begur, equip redactor i propietaris afectats. 

Description: Description: Description: Description: Description: icono pdf

Aprovació Inicial

Ple de 25/09/2018

Informació Pública

de l'11  d'octubre al 23 de novembre de 2018 (BOPG núm. 196, de 10.10.2018)

Aprovació Definitiva

Ple de 20/12/2018

Publicació

 

Inici obres urbanització

 

Recepció obres urbanització