Nom

Projecte urbanització Pla parcial sector SUD-1.12 "Brugueres 2" (modificat: U31)

Estat

Aprovat definitivament pel Ple Municipal de 26/11/2008.   Publicat acord a BOPG núm. 60, de 27/03/2009

icono pdf.JPG

Aprovació Inicial

30/07/2008

Informació Pública

del 05/09/2008 al 04/10/2008

Aprovació Definitiva

26/11/2008

Publicació

BOPG núm. 60, de 27/03/2009

Inici obres urbanització

 

Recepció obres urbanització