Nom

Expedient de Modificació puntual núm. 4 del POUM de Palafrugell, pel canvi de zonificació d'una finca a l'entorn dels carrers Xarembeco i Font d'en Xecu.

M10

Estat

Aprovat definitivament per acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona de 13 de juliol de 2020. Publicat acord i normativa a DOGC núm. 8235, de 28 de setembre de 2020.

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: icono pdf

Aprovació Inicial

Ple de 29/10/2019

Informació Pública

Aprovació Provisional

Ple de 28/01/2020.

Aprovació Definitiva

Aprovat definitivament per acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona de 13 de juliol de 2020.

Publicació

Publicat acord aprovació definitiva i normativa a DOGC núm. 8235, de 28.09.2020.