Nom

Expedient de Modificació puntual núm. 4 del POUM de Palafrugell, pel canvi de zonificació d'una finca a l'entorn dels carrers Xarembeco i Font d'en Xecu.

M10

Estat

Aprovada provisionalment. Tramesa documentació a CTUG, per aprovació definitiva.

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: icono pdf

Aprovació Inicial

Ple de 29/10/2019

Informació Pública

Aprovació Provisional

Ple de 28/01/2020.

Aprovació Definitiva

 

Publicació