Nom

Expedient de Modificació puntual núm. 9 del POUM de Palafrugell, relativa al sistema viari de l'Avinguda del Mar, al TM de Palafrugell.

M12

Estat

Aprovada definitivament per acord de la CTU de Girona a la sessió del 05.10.2020. Publicat acord i normativa a DOGC núm.8302, de 23/12/2020.

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: icono pdf

Aprovació Inicial

Ple de 28/04/2020

Informació Pública

Publicació edicte a BOPG 95, de 18.05.2020. Informació pública del 02.06.2020 al 01.07.2020.

Aprovació Provisional

Ple de 28/07/2020. Nova aprovació provisional: Ple de 29.09.2020.

Aprovació Definitiva

Aprovada definitivament per acord de la CTU de Girona, a la sessió del 05.10.2020.

Publicació

Publicat acord i normativa a DOGC núm.8302, de 23/12/2020.