Nom

Expedient d'actualització de l'Inventari de les edificacions existents en el sòl no urbanitzable, del POUM de Palafrugell.

M13

Estat

Aprovat definitivament per acord del Ple Municipal de 26.04.2022. Publicat acord a BOPG núm. 113, de 14.06.2022.

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: icono pdf

Aprovació Inicial

Ple de 21/12/2021

Informació Pública

Informació pública del 22.01.2022 al 21.02.2022 (BOPG núm. 14, de 21.01.2022)

Aprovació Provisional

 

Aprovació Definitiva

Ple del 26.04.2022

Publicació

Publicat acord a BOPG núm. 113, de 14.06.2022