Nom

Expedient de Modificació puntual núm. 1 del POUM de Palafrugell, corresponent a les seves Normes Urbanístiques.

M2

Estat

Aprovat definitivament per acord CT Urbanisme Girona, sessió del 19.12.2017. Publicat acord i normativa a DOGC núm. 7564, de 22.02.2018.

Description: Description: icono pdf

Aprovació Inicial

Ple de 28/02/2017

Informació Pública

del 20 de març al 19 d'abril de 2017 (BOPG núm. 54, de 17/03/2017)

Aprovació Provisional

Ple de 30/05/2017. Acord Ple Municipal de 28/11/2017, aprovant Text refós, que dóna compliment a acord CT Urbanisme de Girona de 05/10/2017.

Aprovació Definitiva

Aprovat definitivament per acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona, sessió del 19.12.2017.

Publicació

Publicat acord aprovació definitiva i normativa a DOGC núm. 7564, de 22.02.2018.