Nom

Expedient de Modificació puntual núm. 4 del POUM de Palafrugell, pel canvi de zonificació d'algunes finques a l'entorn dels carrers Xarembeco i camí de la Font d'en Xecu, a Llafranc.

M5

Estat

Acord del Ple Municipal de 30 de gener de 2018, de sol·licitud informe previ a Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona.

Aprovació Inicial

Ple de 30/01/2018

Informació Pública

 

Aprovació Provisional

 

Aprovació Definitiva

Publicació