Nom

Expedient de Modificació puntual núm. 6 del POUM de Palafrugell, per a la ordenació de la façana sud del nucli de Palafrugell.

M9

Estat

Aprovat Text refós pel Ple Municipal de 30.03.2021, amb prescripcions detallades a acord d'aprovació definitiva de la  CTUG de 15.03.2021. Acord CTUG de  26.04.2021, donant conformitat a Text Refós. Publicat acords i normativa a DOGC núm. 8429, de 09.06.2021.

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: icono pdf

Aprovació Inicial

Ple de 24/09/2019.

Nova aprovació inicial, Ple de 30/06/2020.

Informació Pública

de l'11 d'octubre a l'11 de novembre de 2019 (BOPG núnm. 195, de 10/10/2018)

Nou període d'informació pública: del 14 de juliol al 14 de setembre de 2020 (BOPG núm. 133, de 13.07.2020).

Aprovació Provisional

Aprovació provisional Ple Municipal de 24.11.2020

Aprovació Text refós per Ple Municipal de 30.03.2021, amb incorporació prescripcions acord CTUG.

Aprovació Definitiva

Aprovat definitivament per acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona de 15/03/2021, supeditant publicació a DOGC i executivitat, a presentació Text refós, amb incorporació de prescripcions i aprovat pel Ple Municipal.

Per acord de la CTUG de 26/04/2021, es dóna conformitat a Text refós.

Publicació

Publicat acord i normativa a DOGC núm. 8429, de 09/06/2021