Nom

Expedient de Modificació puntual núm. 6 del POUM de Palafrugell, per a la ordenació de la façana sud del nucli de Palafrugell.

M9

Estat

Aprovada inicialment. En informació  pública fins el dia 11 de novembre de 2019.

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: icono pdf

Aprovació Inicial

Ple de 24/09/2019

Informació Pública

de l'11 d'octubre a l'11 de novembre de 2019 (BOPG núnm. 195, de 10/10/2018)

Aprovació Provisional

Aprovació Definitiva

 

Publicació