Nom

Annex a l'Inventari de Camins Municipals de Palafrugell.

G43

icono pdf.JPG

Estat

Aprovat definitivament. Publicat edicte i contingut íntegre de l'Annex, a BOPG  núm. 165, de 29/08/2017. Publicat edicte a DOGC núm. 448, de 05/09/2017, amb indicació de la publicació del document a BOPG núm. 165.

Aprovació Inicial

Ple Municipal de 31/01/2017

Informació Pública

del 20 de febrer al  31 de març de 2017 (BOPG núm. 34, de 17/02/2017). Publicat edicte a Diari de Girona el 15/02/2017.

Aprovació Definitiva

Ple de 25/07/2017

Publicació

BOPG núm. 165.