Nom

Projecte actualitzat de camí de ronda entre Cala Pedrosa i el Far de Sant Sebastià, al TM de Palafrugell. Fase I.

T17-E08/2016 (Firmadoc 33/2016)

Estat

Aprovat inicialment. En informació pública fins el 25 d'octubre de 2016.

icono pdf

Aprovació Inicial

30/08/2016 (Ple)

Informació Pública

del 20/09/2016 al 25/10/2016 (BOPG núm. 179)

Aprovació Definitiva

Ple de 29/11/2016

Publicació