Nom

Projecte d'instal·lació d'una caldera de biomassa i distribució de calor a la zona esportiva de Palafrugell

T21

Estat

Aprovat inicialment. En informació  pública fins el 24/10/2017

Description: Description: icono pdf

Aprovació Inicial

31/08/2017 (JGL)

Informació Pública

del 12/09/2017 al 24/10/2017

Aprovació Definitiva

Publicació