Nom

Projecte d'urbanització del PAU b3.9, carrer Punta d'en Blanc, 2.

U40

Estat

Aprovat definitivament. Aportades garanties 12% en data 29/05/2017. Publicat edicte acord aprovació definitiva a BOPG núm. 111, de 12/06/2017.

icono pdf

Aprovació Inicial

Ple de 29/11/2016

Informació Pública

del 15 de desembre de 2016 al 16 de gener de 2017 (BOPG núm. 237 de 14.12.2016)

Aprovació Definitiva

Ple de 25/04/2017

Publicació

BOPG núm. 111, de 12/06/2017

Inici obres urbanització

 

Recepció obres urbanització