Nom

Projecte actualitzat d'urbanització del polígon d'actuació urbanística PAU a2.1 Aigua Xelida.

U44

Estat

Aprovat inicialment. En informació pública fins el 10 de setembre de 2018.

Description: Description: icono pdf

Aprovació Inicial

Ple de 26/06/2018

Informació Pública

de l'11 de juliol al 10 de setembre de 2018 (BOPG núm.133, de 10.07.2018)

Aprovació Definitiva

 

Publicació

 

Inici obres urbanització

 

Recepció obres urbanització