Nom

Expedient de Modificació puntual núm. 3 del POUM de Palafrugell, corresponent a la creació d'un equipament al Barri de la Punxa, a Palafrugell, a les determinacions sobre un aparcament a Llafranc, als articles 53, 117, 160 i 167 de les Normes Urbanístiques, i a la correcció d'un desajustament als carrers de Farena i Prudenci Bertrana, a Llafranc.

M4

Estat

·         Aprovat provisionalment pel Ple Municipal de 30 de gener de 2018. Acord CTU Girona, sessió del 20.03.2018, deixant en suspens aprovació definitiva.

·         Acord del Ple Municipal de 24.04.2018, aprovant Text refós. Tramesa documentació a ST Urbanisme, Girona, per EACAT/ALFRESCO, en data 26.04.2018, per aprovació definitiva.

·         Aprovat def. per CTU Girona, sessió de 10/05/2018, supeditat a correcció errada.

·         Acord Ple de 29.05.2018, corregint errada.

·         Resolució de 13.06.2018, del Director General d'Urbanisme, donant conformitat a Text refós.

·         Publicat acord i normativa a DOGC núm. 7673, de 27.07.2018.

Description: Description: Description: Description: Description: Description: icono pdf

Aprovació Inicial

Ple de 31/10/2017

Informació Pública

del 17 de novembre al 18 de desembre de 2017 (BOPG núm. 219, de 16/11/2017)

Aprovació Provisional

Aprovació provisional Ple Municipal de 30/01/2018. Aprovat Text refós pel Ple M., sessió de 24.04.2018. Aprovada correció errada Text refós. Ple M. de 29/05/2018.

Aprovació Definitiva

Acord CTU Girona, sessió del 20.03.2018, suspenent aprovació definitiva fins a elaboració i aprovació Text refós. Aprovada definitivament per CTU Girona, sessió de 10.05.2018, supeditada a correcció errada. Acord Ple Municipal, sessió de 29,05.2018. Resolució de 13.06.2018, del Director General d'Urbanisme, donant conformitat a Text refós.

Publicació

Publicat acord aprovació definitiva i normativa a DOGC núm. 7673, de 27.07.2018.