Nom

Expedient de Modificació puntual núm. 5 del POUM de Palafrugell, per a la modificació de l'article 167 de les Normes Urbanístiques, de regulació específica de la zona d'activitat econòmica, serveis, subzona terciari/comercial, clau A22.

M8

Estat

Aprovat provisionalment. Tramès a ST Urbanisme Girona, per aprovació definitiva.

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: icono pdf

Aprovació Inicial

Ple de 25/09/2018

Informació Pública

del 15 d'octubre al 14 de novembre de 2018 (BOPG núm. 197, d'11.10.2018)

Aprovació Provisional

Aprovació provisional Ple Municipal de 27/11/2018.

Aprovació Definitiva

 

Publicació